เมนู
ราคาส่ง
ขนมซ็อคโกแลตญี่ปุ่น
ขนมขบเคี้ยว
ผลไม้อบแห้ง
อาหารแห้ง
เครื่องดื่มชากาแฟ
เครื่องสำอาง
อาหารเสริม
VISITOR 102279
 

ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์


เปรียบเทียบจากสถิติการจัดส่งของทางบริษัทฯ
ระยะเวลาการจัดส่งจาก  ศูนย์ไปรษณีย์รามอินทรา (ช่วงบ่าย 4 โมงเย็น)
ไปยังที่อยู่ของลูกค้าในจังหวัดต่างๆ

 

หมายเหตุ : ระยะเวลาที่ระบุไว้เป็นระยะเวลาโดยประมาณโดยเทียบจากสถิติการจัดส่งของทางบริษัทฯ เท่านั้น  กรณีที่ระยะเวลาส่งคาบเกี่ยววันเสาร์-อาทิตย์  หรือเป็นช่วงวันหยุดราชการ  ระยะเวลาจัดส่งจะนานกว่าที่ระบุ  เนื่องจากเป็นช่วงไปรษณีย์หยุดทำงาน

 

จังหวัด พัสดุธรรมดา ลงทะเบียน EMS
กรุงเทพมหานคร 1 - 3  วัน 1 - 2  วัน 1  วัน
กระบี่ 7  วัน 3 - 5  วัน  2 - 3  วัน
กาญจนบุรี 7  วัน 3 - 5  วัน 1 - 2  วัน
กาฬสินธุ์ 10 - 15  วัน 6 - 10  วัน 3 - 5  วัน
กำแพงเพชร 7  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
ขอนแก่น 10  - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
จันทบุรี 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 1 - 2  วัน
ฉะเชิงเทรา 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 1 - 2  วัน
ชลบุรี 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 1 - 2  วัน
ชัยนาท 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 3 - 5  วัน
ชัยภูมิ 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 1 - 3  วัน
ชุมพร 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 1 - 3  วัน
เชียงราย 7 - 15  วัน 3 - 7  วัน 1 - 3  วัน
เชียงใหม่ 7 - 15  วัน 4 - 7  วัน 2 - 3  วัน
ตรัง 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 1 - 3  วัน
ตราด 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 1 - 2  วัน
ตาก 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
นครนายก 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 1 - 3  วัน
นครปฐม 3 - 7  วัน 1 - 3  วัน 1 - 2  วัน
นครพนม 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
นครราชสีมา 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
นครศรีธรรมราช 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
นครสวรรค์ 7 - 15  วัน 3 - 7  วัน 2 - 3  วัน
นนทบุรี 3 - 5  วัน 1 - 2  วัน 1  วัน
นราธิวาส 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 3 - 5  วัน
น่าน 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
บุรีรัมย์ 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
บึงกาฬ 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
ปทุมธานี 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน 1  วัน
ประจวบคีรีขันธ์ 7 - 15  วัน 3 - 7  วัน 1 - 2  วัน
ปราจีนบุรี 7 - 15  วัน 3 - 7  วัน 1 - 2  วัน
ปัตตานี 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 3 - 5  วัน
พระนครศรีอยุธยา 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 1 - 2  วัน
พะเยา 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
พังงา 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 3 - 4  วัน
พัทลุง 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 3 - 4  วัน
พิจิตร 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
พิษณุโลก 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
เพชรบุรี 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
เพชรบูรณ์ 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 3 - 4  วัน
แพร่ 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
ภูเก็ต 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
มหาสารคาม 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
มุกดาหาร 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
แม่ฮ่องสอน 8 - 15  วัน 5 - 8  วัน 3 - 5  วัน
ยโสธร 7 - 15  วัน 3 - 7  วัน 2 - 3  วัน
ยะลา 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
ร้อยเอ็ด 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
ระนอง 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
ระยอง 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 1 - 2  วัน
ราชบุรี 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 1 - 2  วัน
ลพบุรี 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
ลำปาง 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
ลำพูน 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
เลย 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
ศรีสะเกษ 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
สกลนคร 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 3 - 4  วัน
สงขลา 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
สตูล 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
สมุทรปราการ 3 - 7  วัน 1 - 2  วัน 1 - 2  วัน
สมุทรสงคราม 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
สมุทรสาคร 7 - 15  วัน 2 - 3  วัน 1 - 2  วัน
สระแก้ว 7 - 15  วัน 3 - 7  วัน 1 - 2  วัน
สระบุรี 5 - 7  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
สิงห์บุรี 5 - 7  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
สุโขทัย 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
สุพรรณบุรี 7 - 15  วัน 3 - 7  วัน 1 - 2  วัน
สุราษฏร์ธานี 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 3 - 4  วัน
สุรินทร์ 7 - 15  วัน 3 - 7  วัน 2 - 3  วัน
หนองคาย 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 3 - 4  วัน
หนองบัวลำภู 7 - 15  วัน 4 - 7  วัน 2 - 4  วัน
อ่างทอง 7 - 15  วัน 3 - 5  วัน 2 - 3  วัน
อำนาจเจริญ 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  วัน
อุดรธานี 7 - 15  วัน 5 - 7  วัน 2 - 3  ว